Mine utgivelser for Snakkepakken®

Gutten som hadde vondt
– en musikalsk lekefortelling

Det er mye enklere å tilegne seg språk når ord kobles til rim, rytme, melodi, bevegelse og konkreter.

Vi tar en trall
– med Snakkepakken®

Samle flokken og by på ei sangregle eller tre. Lek samtidig med gjenstander. Lås opp for en større forståelse ved å ta hode, kropp, ører og stemme i bruk!

Les mer om Snakkepakken på snakkepakken.no.